Epizoda #10: Trajan

“Godina je 110. poslije Krista i Rimsko Carstvo pod vladavinom cara Trajana je na vrhuncu svoje moći. Sve granice su osigurane i narod se može ponovno posvetiti unutarnjim poslovima i epicentru carstva – Rimu. Osim naroda tu su i vješti političari koji vrebaju svoju priliku kako bi ugrabili moć i baš oni preuzeli prijestolje od ostarjelog cara, jednom kada on napusti ovaj svijet. Samo najvještiji će uspjeti vješto balansirajući s raznim pozicijama moći u carstvu i ostvariti svoje ambicije.”

[/i]Naravno samo jedna igra može odgovarati ovom opisu, a to je megauspješni Trajan dizajnera Stefana Felda.

1

Riječ je o poprilično kompleksnoj euro igri u 2 do 4 igrača, u kojoj kao što je spomenuto, svatko preuzima ulogu jednog od vještih političara koji moraju paziti na više aspekata vezanih za Rimsko Carstvo, kako bi ostvarili najviše bodova te time ostvarili pobjedu u igri. U tom segmentu igra je poput svake druge euro igre – radiš nešto, skupljaš bodove i nadaš se da je tvoja strategija bila superiornija od one od drugih igrača. No kada se zagrebe malo ispod površine, vidi se da dubina igre nudi puno puno više.

Prekjučer je tako sretnim spletom okolnosti bio dan kada nam se dalo uhvatiti u koštac s ovakvom kompleksnom igrom, naučiti pravila i zaigrati ju. Pravila imaju 12 stranica (ako računamo Summary of the game i Credits na zadnjoj stranici) i, osim tu i tamo koje nezgodno upotrijebljene riječi koja malo zbuni čovjeka, su vrlo dobro i jasno pisana. Zajedno smo prošli kroz pravila u rekordnom vremenu.

Igra se sastoji od igraće ploče koja predstavlja Rimsko Carstvo i sastoji se od nekoliko bitnih dijelova – Provincija (Germanija i Britanija) koje možete osvajati sa svojim zapovjednicima i njihovim vjernim legionarima, Luke gdje možete prodavati resurse, Kvartova gdje možete slati svoje radnike kako bi sudjelovali u izgradnji Rima, Trajanovog slavoluka gdje možete zadobivati Trajanovu naklonost kako bi vam pomogao pri određenim radnjama, Foruma gdje nastojite prikupiti potrebne potrepštine kako bi ste zadovoljili potrebe naroda i Senata gdje se borite sa svojim suparnicima za glasove senatora. Onaj tko uspije najbolje iskoristiti sve ove pozicije unutar Rimskog Carstva će zasigurno zaslužiti Trajanovo poštovanje. A ako ne to onda će se zasigurno od toliko stečene moći i sam proglasiti carem 🙂 .

2

No put ka tome nije nimalo lagan kako se može činiti. Potrebe i prohtjeve naroda treba znati zadovoljiti, a tu su i ostali suparnici koji će vas nastojati onemogućiti u tome, kao i vi njih.

Igra traje četiri kvartalne godine. Svaki od kvartala će zavisno o akcijama koje ćete poduzimati vi i vaši protivnici imati određenu duljinu trajanja. Ovo će jasno ovisiti i o broju igrača. Svaki broj igrača ima svoju zasebnu traku prolaza vremena.

Osim glavne igraće ploče tu je popriličan broj tokena i drvenih figurica, te četiri igraće ploče, svaka za po jednog igrača. Ove ploče će biti vaša glavna operacijska baza na kojoj ćete vršiti većinu svojih radnji i akcija tijekom igre. Glavni dio ovih ploča su ilustrirane posudice (njih 6) u koje će se na početku igre smjestiti po dvije akcijske oznake (ima ih ukupno 12 i dolaze u šest različitih boja – roza, narančasta, žuta, bijela, zelena i plava). Svaka od posudica označava pozicije na glavnoj igraćoj ploči koju razdiobom ovih akcijskih oznaka možete aktivirati. Npr. izaberete jednu posudicu i prebacite ove akcijske oznake u ostale posudice po sljedećem pravilu. Posudicu iz koje počinjete premještati akcijske oznake morate isprazniti, što znači da morate sve akcijske oznake iz te posudice raspodijeliti jednako na ostale posudice u smjeru kazaljke na satu. Zadnja posudica na kojoj stanete s jednom akcijskom oznakom, nju ćete aktivirati. Dakle, kao što vidite, nimalo lagan posao i zahtijevat će puno promišljanja i planiranja unaprijed. Jer ukoliko nećete paziti, lako ćete se blokirati za neke akcije koje će vam biti potrebne u određenom trenutku. Ukoliko se u jednom trenutku u jednoj posudici nalazi 6 ili više akcijskih oznaka, u tom slučaju se može dogoditi da ćete premještajući akcijske oznake u smjeru kazaljke na satu, u neke posudice u jednom krugu postaviti i po dvije akcijske oznake. To je u ovom slučaju sasvim u redu. Što se tiče akcijskih oznaka koje razmještate po posudicama, koliko ih razmjestite za toliko polja morate pomaknuti naprijed i oznaku na protoku vremena. Tako radi svaki igrač kada ih razmješta. Kada oznaka protoka vremena prođe na taj način jedan cijeli krug, iz vrećice se nasumično vuče zelena oznaka sa određenim simbolom koji predstavlja što narod zahtjeva za taj dio godine (gladijatorske borbe, hranu ili pak religijske svečanosti). Kada oznaka za protok vremena prođe još jedan krug, još jedna takva oznaka zahtjeva naroda se vuče nasumično iz vrećice. Isto se ponavlja kada oznaka protoka vremena prođe i treći krug. Kada oznaka vremena prođe i četvrti krug, igra se privremeno pauzira i vrši se bodovanje za taj dio kvartalne godine. Gleda se tko je uspio udovoljiti zahtjevima naroda, a tko nije. Zavisno o tome će igrači biti kažnjeni negativnim bodovima i to na sljedeći način. Za jedan neispunjen zahtjev -4 boda, za dva -9, za tri – 15 bodova. Dakle volju naroda se nikako ne smije zanemariti.

Nakon kaznenog bodovanja slijedi drugi kvartal godine i sve opet počinje ispočetka. Nakon četvrtog kvartala i bodovanja njegovog kraja, kreće bodovanje cijele igre. No vratit ćemo se još na to kada objasnimo i razjasnimo još neke stvari.

Vratimo se zasad još na kratko na one posudice na igraćim pločama od igrača. Iznad svake posudice stoji rimskim brojkama određeni broj od I počevši s onom s lijeve gornje strane pa u krug i završava sa brojem VI na sredini s lijeve strane. Na početku igre na broj I svaki igrač stavlja drvenu minijaturu Trajanovog slavoluka, a zatim na brojeve II, IV i VI stavlja po jednu Trajanovu pločicu iz ponude sa glavne igraće ploče. Trajanove pločice su dodatne pogodnosti koje vam da sam car ukoliko aktivirate upravo tu poziciju na kojoj se nalazi jedna takva pločica i zadovoljite kriterij te pločice. To obično znači da se dvije akcijske oznake iste ili različite boje moraju nalaziti baš na toj poziciji kada se ona aktivira. Svaka Trajanova pločica ima po dva kriterija koje treba zadovoljiti i postoje zaista raznovrsne kombinacije. Nije bitno ukoliko imate i više od dvije akcijske oznake u toj posudici kako bi ste zadovoljili kriterij za dobivanje careve naklonosti, samo da se akcijske oznake koje su navedeni na Trajanovoj pločici nalaze u toj posudici.
Što se tiče one drvene minijature Trajanovog slavoluka, kada aktivacijom akcije Trajanovog slavoluka uzimate jednu novu Trajanovu pločicu s ponuđene hrpe s glavne igraće ploče, stavljate ju na mjesto na vašoj igraćoj ploči gdje se nalazi drvena minijatura slavoluka, a nju tada pomičete u smjeru kazaljke na satu na sljedeću slobodnu poziciju. Ako se na svakoj poziciji s brojevima od I do VI već nalazi jedna Trajanova pločica, tada drvenu minijaturu slavoluka stavljate na sredinu između svih pločica, dok se jedno mjesto ne oslobodi. Ispunjavanje Trajanovih pločica nudi određene jake benefite koje nikako nije za zanemariti.

Na početku igre svatko počinje s jednim radnikom kojeg stavlja u radni kamp kod građevina, te jednim legionarom i zapovjednikom (centurionom) kojeg stavlja u ratni kamp kod provincija. Ostalih 13 minijatura svaki igrač stavlja na svoje igraće ploče na za to predviđena mjesta. Tu stoje sve dok ih određenom akcijom ne odlučite pretvoriti u radnike ili legionare.

Svaki igrač na početku počinje i s jednom bonus pločicom, te s tri kartice dobra. Bonus pločice jednostavno za određene stvari nose određen broj bodova na kraju igre. Kartice dobara možete u luki za različite kombinacije tijekom igre prodavati za bodove. Špil kartica dobara stoji licem okrenutim prema dolje, sa lijeve i desne strane ovog špila na početku igre otvara se po jedno otvoreno dobro. Igrači na početku vuku tri kartice u bilo kojim kombinacijama – nasumično s vrha špila ili jednu otvorenu karticu s lijeva ili s desna od špila sa skrivenim karticama. Svaki put kada se uzme zadnja otvorena kartica dobra s lijeva ili desna, nova se otkrije od onih koje su skrivene.

3

Za kraj sve prazne pozicije na glavnoj igraćoj ploči se popunjavaju ovisno o broju igrača s pripadajućim oznakama i igra može početi.

Tijek igre je relativno lagan. Premještate akcijske oznake iz jedne posudice u druge, zavisno koliko ih premještate za toliko pomičete i oznaku vremenu na traci protoka vremena, u zadnjoj posudici na kojoj stanete s akcijskom oznakom ju aktivirate i izvedete njenu akciju te moguće ispunite dodatno i prohtjev Trajanove pločice kao dodatnu pogodnost.

4

Akcije su sljedeće.

Akcija luke. Ovom akcijom možete napraviti jednu od četiri stvari:
– povući 2 kartice dobara s vrha špila karata koje su skrivene, zatim vratiti jedno dobro iz ruke u jedan od špilova gdje su otkrivene odbačene kartice (u lijevi ili desni kup).
– povući jednu karticu s vrha jednog od špila odbačenih kartica.
– spustiti jednu ili dvije kartice iz svoje ruke ispred sebe na prikaz svima, te zatim povući jednak broj novih iz špila skrivenih kartica (ovo je jako dobar način kako da se riješite dobara koji vam toliko ne trebaju, a svejedno dobivate bodove na kraju igre ako imate na bonus pločici neke od spuštenih dobara, prilikom bodovanja dobivate bodove s bonus pločica samo za one kartice koje su spuštene ispred vas, ne i za one koje držite u ruci na kraju igre).
– prodati kartice za bodove preko trgovinske razmjene na jednom od tri ponuđena broda. Na jednom možete prodati po dva para, max. 3 para u sljedećem omjeru: 1 par – 5 bodova, 2 para 10 bodova, 3 para 15 bodova. Na drugom brodu možete prodati do četiri različite kartice u omjeru: 1 kartica – 2 boda, 2 kartice – 4 boda, 3 kartice – 6 boda, 4 kartice – 8 boda. Na trećem brodu možete prodati do četiri različite kartice u omjeru: 1 kartica 2 boda, 2 kartice 6 boda, 3 kartice 12 bodova, 4 kartice – 20 bodova.

Forum akcija vam omogućava da uzmete jednu forum pločicu iz foruma i smjestite ju na određeno mjesto na vašoj igraćoj ploči. Postoje tri vrste forum pločica – one koje vam pomažu da jednokratno zadovoljite prohtjeve naroda, one koje vam davaju dodatne akcije i one specijalne forum pločice koje služe kao džokeri (neke predstavljaju kartice dobra, neke mogu poslužiti kao bilo koji nadomjestak za udovoljavanje prohtjevima naroda, neke služe kao dodatne zgrade prilikom bodovanja na kraju igre, a neke su nadomjestak za bilo koju dodatnu akciju).

Vojnom akcijom možete napraviti jednu od tri stvari:
– premjestiti jednu minijaturu iz zaliha sa vaše igraće ploče u ratni kamp ispod mape Britanije i Germanije, time ga pretvorivši u legionara.
– premjestiti svojeg vojskovođu (centuriona) iz kampa, ili bilo kojeg teritorija na mapi, na neki drugi teritorij. Na svakom od teritorija nalazi se po jedna forum pločica koju možete prisvojiti kada vaš centurion dođe na taj teritorij.
– prizvati legionara iz kampa ka centurionu. Svaki teritorij na ploči ima tiskani fiksni broj bodova koji možete osvojiti ukoliko osvojite tu regiju sa svojim legionarom. To možete napraviti samo jedanput po regiji, jer ne možete imati više od jednog svojeg legionara po teritoriju. Ali mogu biti legionari više različitih igrača na istom teritoriju. No ako prizovete legionara ka centurionu na teritoriju na kojem se već nalazi legionar od nekog drugog igrača, dobiti čete 3 boda manje za svakog stranog legionara.

Trajan akcija vam omogućuje da uzmete jednu Trajan pločicu iz ponude sa glavne igraće ploče i položite ju na mjesto s brojem gdje se nalazi drvena minijatura slavoluka.

Akcija senata vam omogućuje da utječete na glasove unutar senata u vašu korist. Svaki put kada odaberete ovu akciju vaša oznaka će ići naprijed na traci glasova unutar senata. Za svako napredovanje ćete dobiti i određen broj bodova, s time da što više idete naprijed na ovoj traci i dobivate više glasova, to ćete i više bodova dobiti pri svakom sljedećem napretku. Osim ako dođete do zadnje trake. Ova traka je bitna jer se na kraju svakog kvartala gleda tko ima najviše glasova, taj igrač prvi odabire novu bonus pločicu, zatim drugi po redu igrač, ali on uzima tu pločicu okrenutu licem prema dolje, što znači da mu za određene kombinacije nosi manje bodova nego što bi mu nosila da je bila okrenuta licem prema gore. Također valja spomenuti da pri napredcima u senatu, ako se netko nalazi na poziciji na koju vi dolazite, vi stavljate svoju oznaku na njegovu. Što znači ako ste izjednačeni za broj glasova u senatu, onaj igrač koji se nalazi na vrhu pobjeđuje u izjednačenju. Na kraju svakog kvartala glasovi se resetiraju na početne pozicije, vuku se nove bonus pločice za koje ćete se boriti glasovima u senatu i sve opet kreće ispočetka. Valja spomenuti da pri postavljanju igre, onaj igrač koji kreće prvi, njegova oznaka će biti smještena na dnu i svi ostali igrači će daljnjim redoslijedom biti poredani jedan iznad drugoga. Dakle onaj igrač koji će kretat zadnji sa svojim akcijama će imati svoju oznaku na početnoj poziciji unutar senata smještenu iznad svih drugih oznaka. Ako takvo početno stanje ostane do kraja tog kvartala, taj igrač će bez ikakvog utjecaja moći na kraju kvartala prvi si izabrati bonus pločicu.

Akcijom gradnje imate dvije opcije na raspolaganju. Ili ćete dopremiti novu minijaturu iz svoje zalihe sa vaše igraće ploče u radni kamp, ili ćete već postojećeg radnika u kampu angažirati na gradnji neke zgrade. Gradite tako da uzmete jednog radnika iz kampa i postavite ga na jednu od 20 pozicija na dijelu glavne igraće ploče koja se tiče gradnje. Na svakoj od tih pozicija je na početku igre nasumično postavljeno 20 oznaka koje predstavljaju zgrade, svaka na po jednu poziciju. Ukupno je 5 različitih vrsta zgrada. Jednom kada jednu izgradite uzimate oznaku te zgrade i umjesto nje stavljate svojeg radnika na tu poziciju, a oznaku zgrade koju ste izgradili stavljate na svoju igraću ploču na za to predviđeno mjesto. Kada po prvi put izgradite jednu vrstu zgrade, dobijete i određenu dodatnu akciju koju možete iskoristiti. Što se tiče pravila gradnji na glavnoj igraćoj ploči, prvi put kada idete graditi postavljate svojeg radnika na bilo koju poziciju od ponuđenih slobodnih. Nakon toga možete graditi samo zgrade koje se nalaze oko vaših radnika, dakle lijevo, desno, gore, dolje. Vrlo je važno gdje počinjete na početku graditi jer se lako može dogoditi situacija da vas drugi protivnici okruže i blokiraju. Doduše možete graditi preko njih na pozicijama koje su drugi zauzeli, ali time ne dobivate ništa.

Na kraju četvrtog kvartala nakon kvartalnog bodovanja slijedi bodovanje cijele igre za kraju.
Svaka kartica dobra koja je ostala igraču u ruci vrijedi jedan bod.
Svaki neiskorišteni radnik u radnom kampu nosi jedan bod.
Svaki neiskorišteni legionar u vojnom kampu nosi jedan bod.
Svaka Trajan pločica koja se nije ispunila nosi jedan bod.
Tri para iste vrste izgrađenih zgrada nose 10 bodova, četiri iste vrste 20 bodova.
I na kraju slijedi bodovanje svake bonus pločice.

Kada se sve zbroji igrač s najvećim brojem bodova je pobjednik.

I to bi bilo to manje više, više manje. Kao što vidite u igri ima poprilično toga na kaj treba paziti. To čini igru poprilično kompleksnom u vidu planiranja i izvršavanja vaših namjera. I mali trenutak nepažnje i loše kalkulacije vas može jako jako gadno kazniti. Bez obzira na to igra nam se jaaako svidjela. Osjećaj kada nešto pokrenete i kada ispadne točno onako kako ste planirali je nemjerljiv, čak i ako izgubite. Dosad smo u ovom kratkom vremenu odigrali 4 partije, od toga sam svega u jednoj ja pobijedio, dok je u ostalim Slavica. U nekim igrama bih sigurno bio u normalnoj dozi malo zbediran kako sam izgubio, no u ovoj igri to nije bio slučaj. Tu čak i kad sam izgubio s 12 bodova razlike sam se osjećao poprilično ispunjeno što je sve ispalo baš onako kako sam planirao, ali eto nečija je strategija bila bolja. Svakako preporuka svim ljubiteljima euro igara na razini Terra Mystice. Obožavat ćete ovu igru.

U žaru učenja i igranja nove igre zaboravio sam pofotkati tijek igre. Tako da vam prilažem fotke s neta da si uspijete dočarati igru.

Author: Mislav Gabriel Mikša Golub

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)